Zvýšenie odolnosti stavebných prvkov a konštrukcií v prípade požiaru dosahujeme cez:


IMG_20190716_105655.jpg

PROTIPOŽIARNE NÁTERY

Spolupracujeme s viacerými výrobcami protipožiarnych náterov, ako napríklad HEMPEL, Vuiton, Promat, FIRETEX- Sherwin Williams, Perlita y Vermiculita...

PROTIPOŽIARNE OBKLADY A PRESTUPY

Ukážka protipožiarnych obkladov vzduchotechniky protipožiarnymi doskami Promat.

Izolácia klapky_2.JPG
Litvínov (3).jpg

PROTIPOŽIARNE NÁSTREKY

Naša činnosť vo veľkej miere zahŕňa nástreky oceľových konštrukcií omietkovinou.
Sme certifikovaná firma, ktorá pracuje v petrochémii, energetike, ale aj v civilnej výstavbe.