Snímek 017.jpg

O NÁS

Naša ponuka a rozsah činnosti, reprezentujú súlad odbornosti a realizačných schopností.

Od analýzy požiadaviek zákazníka , technickej a projekčnej podpory, cez realizáciu, až po ukončenie prác, a vyhotovenie kompletnej dokumentácie, vrátane záruky na dielo.

Spoločnosť POSK, s.r.o. bola založená ako súkromná firma v roku 1992. V období do roku 2000 boli práce realizované na základne živnostenského oprávnenia, potom v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným.

V roku 2011 vznikla firma POSK REAL s.r.o.  a rozsah našej činnosti sme rozšírili aj o ďalšie služby.

POSK REAL s.r.o. sa špecializuje výhradne na dodávku a realizáciu prác pasívnej protipožiarnej ochrany stavebných prvkov a konštrukcií. Zvýšenie ich požiarnej odolnosti robíme v súlade s podmienkami projektov požiarnej bezpečnosti stavieb a príslušnými zákonmi, a normami.

Za dobu viac ako 25 rokov pôsobenia, sme sa prepracovali na jednu z popredných firiem v tejto oblasti na slovenskom, českom ako aj maďarskom trhu.

Realizované práce sú predovšetkým z oblasti:


  • Vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany použitím náterov, nástrekov a obkladov:

          - oceľových, železobetónových a drevených stavebných konštrukcií

          - káblových rozvodov


  • Požiarne utesňovanie prestupov technologických rozvodov:

          - požiarne upchávky, prestupy a prepážky